تبلیغات
وبلاگ آموزشی - نمونه فعالیتهای پیشنهادی مکمل وفوق برنامه ی درس علوم پایه ششم فصل ورزش ونیرو2

نمونه فعالیتهای پیشنهادی مکمل وفوق برنامه ی درس علوم پایه ششم فصل ورزش ونیرو2

 

فعالیت های مکمل: باکارگذاشتن آهن ربا درماشین های اسباب بازی واستفاده ازقطب غیرهمنام آن درخاج از

 

ماشین باعث حرکت ماشین شوند.(نیروی مغناطیسی)

 

ساختن هواپیمای کاغذی ومسابقه باآن ومشاهده ی هواپیماها که کدام یک ازآن ها مسافت بیش تری طی می کند ومدت

 

بیش تری در هوا باقی می ماند.

 

در کلاس های هوشمند می توان سی دی آموزشی این فصل که به شکل انیمیشن می باشد رااجراکرد.

 

فعالیت های فوق برنامه :دانش آموزان تحقیق کنند که آیا بزرگی یاکوچکی ستاره یاسیارگان بر میزان جاذبه ی آن ها

 

اثرداردیانه؟

 

تهیه ی تصاویر مربوط به بازیافت زباله های آهنی وارائه به کلاس ویا

 

تهیه ی فیلم بازیافت زباله های آهنی واجرای آن درکلا س های هوشمند

 

یک میله ی خودکار یاهروسیله ی مشابه دیگررا با موی سر مالش داده وآن را نزدیک آبی که از شیرآب

 

بیرون می ریزد برده بعد مشاهده ونتیجه ی کار خودرا در برگه ثبت آزمایش یادداشت کنند.

 تاریخ : دوشنبه 5 فروردین 1392 | 05:46 بعد از ظهر | نویسنده : شراره اکبریان | نظرات

  • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان